Als je aan gras denkt, denk je aan

Louis van Schaijk

voor Verwijderen, Leveren of Leggen van Graszoden
06-11002586

Bemesten

bemestenEén van de grootste fouten die met een gazon wordt gemaakt is het niet op tijd geven van voldoende meststoffen. Veel mensen denken dat je dan veel te vaak moet maaien en dat je dan veel tijd kwijt bent voor het gazon. Ook wordt wel eens gedacht dat de voeding die bij aanleg is gegeven in de vorm van potgrond of bemeste tuinaarde voldoende is voor een jarenlang mooi gazon. Dit is niet waar. Een gazon moet regelmatig voorzien worden van voeding met een voldoende hoeveelheid stikstof. Stikstof zorgt voor voldoende grasgroei en een mooi en stevig gazon. Maar deze meststof moet steeds worden aangevuld omdat het door het gras wordt opgenomen. Vroeger werd veel met 12+10+18 bemest. In deze NPK-bemesting zit 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K).

Het grootste voordeel van deze meststof is dat het goedkoop is. U heeft per keer ongeveer 5 kg per 100 m2 nodig. De meststof werkt 5 à 6 weken. Dan moet eigenlijk al weer opnieuw gestrooid worden. Ook wordt vaak van gedroogde koemest gebruik gemaakt. Nadeel van deze meststoffen is dat de verdeling heel moeilijk is en de hoeveelheid opneembare stikstof te gering is. .

U kunt zelf heel goed zien of uw gazon een goede voedingstoestand heeft. Als de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week hoeft te maaien, kan het gras dringend een bemestingsbeurt gebruiken.